Kassasta eroaminen

Yrittäjäkassan sääntöjen mukaan jäsen voi halutessaan erota kassasta kirjallisella tai sähköisellä ilmoituksella. Ilman eroilmoitusta jäsenyys katsotaan päättyneeksi viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta. Ansiosidonnaista päivärahaa voi saada korkeintaan 65-vuotiaaksi saakka.

Jos jäsenellä on erotessaan suorittamattomia jäsenmaksuja, lähetämme uuden laskun. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin kassalle suorittamiaan jäsenmaksuja, jotka kohdistuvat eroamis- tai erottamisajankohtaa edeltävään aikaan.

Kuukauden sisällä eropäivästä peruttu eroilmoitus voidaan hyväksyä ja jäsenyyttä jatkaa. Yli kuukauden jälkeen eroilmoituksesta ei jäsenyyttä jatketa, vaan halutessaan voi liittyä uudelleen kassan jäseneksi ja hän ei saa laskea hyväkseen aikaisempaa jäsenenä oloaikaansa eikä aikaisemmin suorittamiaan jäsenmaksuja.

Älä eroa kassasta, jos lopetat yritystoimintasi ja aiot hakea työttömyyspäivärahaa. Päivärahaa voidaan maksaa vain kassan jäsenille. Työ- ja elinkeinotoimiston toteaman työttömyyden ajalta sinulla on oikeus huojennettuun jäsenmaksuun. Myönnämme huojennetun jäsenmaksun ensimmäisen päivärahahakemuksesi käsittelyn yhteydessä. Jos siirryt palkkatyöhön, liity jonkun palkansaajien työttömyyskassan jäseneksi.

Lue lisää kassan säännöistä.