Utträde ur kassan

Medlemmar som önskar träda ut ur kassan ska lämna in skriftlig ansökan om utträde till kassan. Medlemskapet i kassan utgår emellertid senast vid slutet av kalendermånaden
under vilken man fyller 68 år. Man kan få inkomstrelaterad dagpenning högst till utgången av kalendermånaden under vilken man fyller 65 år.

Har man som medlem vid tidpunkten för utträde fortfarande obetalda medlemskapsavgifter som hänför sig till tiden som medlem skickar vi ny faktura för de obetalda avgifterna. Medlemmar som har gått ut eller blivit uteslutna ur kassan har inte rätt att få tillbaka medlemsavgifter som de har betalat till kassan och som hänför sig till tid före datum för utgång/uteslutning.

Anmälan om utträde som har har annullerats inom en månad från och med utträdesdatum räknat kan godkännas och medlemskapet kan fortsätta. Sker annullering över en månad efter utträdesdatum kan medlemskapet inte fortsätta, men man kan välja att bli medlem på nytt. Då tillgodoräknas inte tidigare medlemstid eller medlemsavgifter.

Lägger du ned din företagsverksamhet och har för avsikt att ansöka om arbetslöshetsdagpenning hos oss ska du inte gå ut ur kassan. Dagpenning kan betalas endast till kassamedlemmar. Under tidsperioder som TE-byrån har konstaterat att du har varit arbetslös är du berättigad till nedsatt medlemsavgift. Vi beviljar nedsatt medlemsavgift när vi handlägger din första förmånsansökan. Om du börjar arbeta som löntagare ska du ansluta dig till en löntagarkassa.

Läs mera i kassans stadgar.