Mahdolliset lakimuutokset 1.1.2017

Suomen hallitus esittää työttömyysturvaan muutoksia, joiden on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017. Kooste mahdollisista lakimuutoksista löytyy esim. Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ:n sivuilta 
Enimmäismaksuaika on lyhenemässä
Ansiopäivärahan enimmäiskestoa esitetään lyhennettäväksi 500 päivästä 400 päivään. Jos työhistoriaa on alle 3 vuotta, päivärahan enimmäismaksuaika olisi 300 päivää. Niille henkilöille, jotka ovat täyttäneet työssäoloehdon täytettyään 58 vuotta, ja jotka ovat työskennelleet vähintään viisi vuotta edellisen 20 vuoden aikana, voitaisiin edelleen maksaa ansiopäivärahaa 500 päivää.
Omavastuuaika on pitenemässä
Omavastuuaika esitetään pidennettäväksi seitsemään päivään. Nykyisin omavastuuaika on viisi päivää.
Korotettu ansiopäiväraha
Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavaa korotusosan suuruutta kaavaillaan alennettavaksi hieman nykyisestään.
Pitkän palkkatyöuran perusteella ei enää maksettaisi korotettua ansio-osaa.
Tiedotamme toteutuvista lakimuutoksista ja niiden lopullisista sisällöistä muutosten vahvistuttua.