Myyntivoiton selvittäminen

Ansiopäivärahaan ei ole oikeutta ajalta, jolle yritystoiminnan lopettamiseen liittyvä yritysomaisuuden myyntivoitto jaksotetaan. Yrityksen käyttöomaisuudesta tai muista pitkäaikaisista sijoituksista saatua myyntivoittoa pidetään yrityksen lopettamiseen liittyvänä myös silloin, kun se on saatu kuuden kuukauden aikana ennen yrityksen lopettamista. Yritystoiminnan päätyttyä sinun tulee toimittaa kassalle selvitys mahdollisesta myyntivoitosta, vaikka yritystä ei olisikaan myyty. 

Mahdollisen myyntivoiton selvittämistä varten hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa myyntivoiton selvityslomake. Lomakkeen liitteeksi tulee lähettää seuraavat asiakirjat:

  • Tase vähintään viimeiseltä täydeltä tilikaudelta, sekä sitä seuraavalta tilikaudelta (lopettamishetken tase). Taseen puuttuessa käytetään omaisuusluetteloa.
  • Kauppakirjat yrityksen osakkeiden tai osuuksien myynnistä
  • Kauppakirjat myydystä yritysomaisuudesta, tai vaihtoehtoisesti todistus myymättä jääneen yritysomaisuuden käyvästä arvosta

Myyntivoittoa ei jaksoteta seuraavissa tilanteissa:

  • Yritystoiminta on kestänyt enintään 18 kuukautta.
  • Yrityksen viimeisen tilikauden taseen loppusumma vähennettynä yritystoiminnan veloilla on enintään 20 000 euroa.
  • Yritystoiminta on päättynyt konkurssiin.
  • Hakija on yrityksessä työskennellyt TyEL-vakuutettu perheenjäsen eikä hän omista yrityksestä mitään.

Myyntivoitto jaksotetaan ansiopäivärahan perusteena olevan työtulon perusteella. Yritysomaisuuden myyntivoitto jaksotetaan enintään 24 kuukauden ajalle. Jaksotus lykkää ansiopäivärahan enimmäiskauden alkamisajankohtaa.

Huomioitavaa

  • Pidä työnhakusi voimassa jaksotusaikana. Menetät päivärahaoikeutesi, jos olet yli kuusi kuukautta poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä.

Lue tarkemmin kohdasta Tasetarkastelu ja myyntivoiton jaksotus