Yrittäjät ovat epävarmoja tulevasta — 39 % SYT-kassan jäsenistä on hakemassa Kelan väliaikaista työmarkkinatukea

Yrittäjäkassan logo

Koronavirus on riepotellut yrittäjiä ja koko yhteiskuntaa dramaattisesti. Viruksen nujertamisessa maan hallitus on mennyt ihmisten terveys edellä. Toimet ovat purreet kohtalaisen hyvin, edelleen on kuitenkin epävarmaa, miten tauti tulee kehittymään. Rajoitukset aiheuttavat talouteen järisyttävän romahduksen, minkä erityisesti yrittäjät ovat joutuneet kohtaamaan.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT toteutti jäsenilleen koronapandemiaan liittyvän kyselyn huhtikuussa kyselyyn vastasi lähes 4000 jäsentä.

Koronakyselyn mukaan lähes kolme neljästä jäsenestä on kohdannut merkittäviä ongelmia yritystoiminnassaan koronakriisin aikana. Ongelmat heijastuvat lähes kaikille toimialoille ja kaiken kokoisiin yrityksiin. Erityisesti koronakriisi on iskenyt yksinyrittäjiin, joita on Suomessa tilastojen mukaan noin 182 000. SYT-kassan jäsenistä suurin osa on yksinyrittäjiä.

Kassanjohtaja Merja Jokisen mukaan koronaepävarmuus pitkittää ja pahentaa yrittäjien tilannetta.

-Yrittäjyyteen kuuluu epävarmuus ja riskit, mutta nyt mittasuhteet ovat arvaamattomat. Hankalaa yrittäjien tilanteessa on ennustamisen vaikeus. Kuinka suuri negatiivinen muutos on ja kuinka kauan se kestää? 32 % kyselyyn vastanneista ei osannut arvioida yritystoimintansa tulevaisuuden näkymiä vuoden päähän.  56 % vastanneista kertoi yrityksensä tarvitsevan julkista tukea selviytyäkseen kriisistä, kertoo Jokinen.

Väliaikaista työmarkkinatukea Kelasta

Yrittäjien taloudellisen tilanteen helpottamiseksi säädettiin pikaisesti laki yrittäjän väliaikaisesta työttömyysturvaoikeudesta. Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti Kelan maksamaa työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi ilman yritystoiminnan lopettamista. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Kelan tilastojen mukaan 24 460 yrittäjää on jo hakenut työmarkkinatukea Kelasta.

– 39 % kyselyyn vastanneista jäsenistämme ilmoitti hakevansa väliaikaista työmarkkinatukea Kelasta. Moni yrittäjä on kuitenkin ilmaissut tyytymättömyyttä tuen tasoon 724 €/kk ja jotkut kassamme jäsenet ovat kritisoineet, että pitäisi saada ennemminkin ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Ansiopäivärahaa maksetaan kuitenkin vain yritystoiminnan lopettaneille kassan jäsenille, kertoo Jokinen

Yrittäjien työttömyys tulee usein jälkijunassa 

Koronakyselyyn vastanneista 4 % arveli lopettavansa yritystoimintansa seuraavan vuoden aikana ja 3 % ilmoitti lopettavansa yritystoiminnan seuraavan kahden kuukauden aikana. SYT-kassa odottaakin hakemuskäsittelyn lisääntyvän loppukesästä ja on jo rekrytoinut uutta henkilökuntaa varmistaakseen viivytyksettömän hakemuskäsittelyn.

– Odotamme päivärahahakemusten määrän kasvavan lähikuukausien aikana, mikäli koronakriisi pitkittyy. Maksoimme viime kuussa ansiosidonnaista päivärahaa 824 jäsenelle ja maaliskuussa 782 jäsenelle. Yrittäjien työttömyys tulee usein jälkijunassa, koska yritystoiminnan lopettaminen vie aina aikaa ja Te-toimistot, jotka selvittävät päivärahan saamisen työvoimapoliittiset edellytykset, ovat osittain ruuhkautuneet. Vaarana näemme kuitenkin kriisin eskaloitumisen ja pitkittymisen ilman järeitä toimia. Keskeistä olisi, että toimintakykyiset yritykset pysyisivät pystyssä, vältyttäisi usein pitkäksi venyvältä työttömyysjaksolta ja palattaisi mahdollisimman pian normaalitilaan, toivoo Jokinen.