Aloitin työttömänä yritystoiminnan. Saanko soviteltua päivärahaa?

Työtön työnhakija voi saada ansiopäivärahaa ainakin neljän kuukauden ajan aloitettuaan yritystoiminnan.

Yritystoiminnan tulot vähentävät ansiopäivärahan määrää sovittelua koskevien säännösten mukaisesti. Jos yritystoiminta katsotaan neljän kuukauden jälkeen sivutoimiseksi, voidaan ansiopäivärahaa edelleen maksaa. Päätoimiseksi yrittäjäksi katsotun oikeus ansiopäivärahaan lakkaa.

Yritystoiminnan aloittamisesta tulee ilmoittaa TE-toimistoon heti sen alkaessa. TE-toimisto tutkii yritystoiminnan alkamisen.

Lue lisää: Ansiopäivärahaa yrittäjyyden alkukuukausina