Voinko tehdä osa-aikatyötä työttömänä ollessani? Kuinka se vaikuttaa päivärahan määrään?

Jos teet työttömänä osa-aikatyötä tai harjoitat sivutoimista yritystoimintaa, voit hakea soviteltua päivärahaa. Sovittelun perussäännön mukaan puolet saamastasi tulosta vähentää maksettavaa työttömyysetuutta.

Sovitellun päivärahan määrään vaikuttaa myös 100 prosentin sääntö. Tämä tarkoittaa, että työstä saatu palkka ja soviteltu päiväraha voivat olla yhteensä korkeintaan 100 prosenttia päivärahan perusteena olevasta palkasta.

Voimme maksaa soviteltua päivärahaa osa-aikatyön, alle kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ja lomautuksen ajalt, jos työäaikasi on enintään 80 % alan enimmäistyöajasta. Jos sinulla on osa-aikatyötä tai enintään kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä, tarkastellaan työaikaasi joko neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksolla.

Kun sinulle maksetaan soviteltua päivärahaa, ansiopäivärahan 300/400/500 päivän enimmäisaika kuluu tavallista hitaammin. Enimmäisajan kuluminen lasketaan jakamalla soviteltuna maksettu päiväraha täyden päivärahan määrällä. Esimerkiksi työllistymistä edistävän palvelun ajalta maksettavan korotetun ansio-osan enimmäisaika kuluu kuitenkin jokaisen maksetun päivärahapäivän osalta.

Ilmoita työn aloittamisesta TE-toimistoon. Toimita kassaan työsopimus, jos kyseessä on palkkatyö ja hae jatkossa päivärahaa samalta jaksolta kuin palkka maksetaan (kuukausi tai neljä viikkoa).

Palkkatiedot saamme tulorekisteristä, joten sinun ei tarvitse toimittaa meille palkkalaskelmaa. Toimitathan kuitenkin kopion työsopimuksesta kassaan hakemuksen liitteeksi. Jos et ole tehnyt kirjallista työsopimusta, toimita meille työnantajasi täyttämä selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista. Yrittäjyyden tulot katsomme kuukausittaisen tuloslaskelman tai muun vastaavan meille toimittamasi kirjapitomateriaalin perusteella.

Jos kyseessä on yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö, päivärahaa ei makseta työskentelyajalta. Ilmoita TE-toimistoon työsuhteen alkamisesta ja ilmoittaudu työnhakijaksi uudestaan, kun palkkatyö loppuu. Jos kokoaikatyö on vakituinen tai pidempi määräaikainen, voi kassan vaihto yrittäjäkassasta palkansaajakassaan olla sinulle ajankohtainen. Yrittäjäkassassa sinulle ei kerry palkkatyöstä työssäoloehtoa. Voit liittyä palkansaajakassan jäseneksi, jotta palkkatyöstäsi kertyisi uutta työssäoloehtoa aiemman yrittäjäpäivärahaoikeuden ollessa vielä voimassa.

Voit lukea sovitellusta päivärahasta tarkemmin kohdasta Miten tehty työ ja palkka tai yritystoiminnasta saatu tulo vaikuttavat päivärahaan