Voinko tehdä osa-aikatyötä työttömänä ollessani? Kuinka se vaikuttaa päivärahan määrään?

Jos harjoitat työttömänä osa-aikatyötä tai sivutoimista yritystoimintaa, voit saada soviteltua päivärahaa. Sovittelusäännön mukaan puolet saamastasi tulosta vähentää maksettavaa työttömyysetuutta.

Sovitellun päivärahan määrään vaikuttaa myös 100 prosentin sääntö. Säännön mukaan työstä saatu palkka ja soviteltu päiväraha voivat olla yhteensä korkeintaan 100 prosenttia päivärahan perusteena olevasta palkasta.

Sovitellun päivärahan maksaminen osa-aikatyön, alle kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ja lomautuksen ajalta edellyttää, että työtä tehdään enintään 80 % alan enimmäistyöajasta. Jos teet osa-aikatyötä tai enintään kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä, työaikaa tarkastellaan joko neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksolla.

Kun sinulle maksetaan soviteltua päivärahaa, ansiopäivärahan 500 päivän enimmäisaika kuluu tavallista hitaammin. Enimmäisajan kuluminen lasketaan jakamalla soviteltuna maksettu päiväraha täyden päivärahan määrällä. Esimerkiksi työllistymistä edistävän palvelun ajalta maksettavan korotetun ansio-osan enimmäisaika kuluu kuitenkin jokaisen maksetun päivärahapäivän osalta.

Ilmoita työn aloittamisesta TE-toimistoon. Toimita kassaan työsopimus ja hae jatkossa päivärahaa samalta jaksolta kuin palkka maksetaan (kuukausi tai neljä viikkoa).

Palkkatiedot saamme tulorekisteristä, joten sinun ei tarvitse toimittaa meille palkkalaskelmaa. Toimitathan kuitenkin kopion työsopimuksesta kassaan hakemuksen liitteeksi. Jos et ole tehnyt kirjallista työsopimusta, toimita meille työnantajasi täyttämä selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista.

Jos kyseessä on yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö, päivärahaa ei makseta työskentelyajalta. Ilmoita TE-toimistoon työsuhteen alkamisesta ja ilmoittaudu työnhakijaksi uudestaan, kun palkkatyö loppuu. Jos kokoaikatyö on vakituinen tai pidempi määräaikainen, voi kassan vaihto yrittäjäkassasta palkansaajakassaan olla ajankohtainen. Yrittäjäkassassa ei nimittäin kerry palkansaajan työssäoloehto.

Voit lukea sovitellusta päivärahasta tarkemmin kohdasta Miten tehty työ ja palkka tai yritystoiminnasta saatu tulo vaikuttavat päivärahaan