Jään osatyökyvyttömyysläkkeelle. Kertyykö työssäoloehtoni?

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevan yrittäjän jäädessä työttömäksi hänen päivärahansa määräytyy pääsääntöisesti ennen eläkettä vallinneen tilanteen mukaisesti. Edellytyksenä on, että jäsen on täyttänyt 15 kuukauden mittaisen yrittäjän työssäoloehdon eläkkeen alkamiseen mennessä.

Mikäli työssäoloehto ei ole täyttynyt ennen osatyökyvyttömyyseläkettä, määrittely tehdään eläkkeen saamisen ajalta. Työssäoloehto kertyy, jos eläkevakuutuksen vuosityötulo on vuonna 2022 vähintään 13 573 €.

Eläkeaikainen jäsenmaksu määräytyy alennetun työtulon mukaan.