Kuinka työssäoloehto kertyy?

Yrittäjäkassan jäsenelle kertyy työssäoloehtoa niiltä kuukausilta, kun hän toimii työttömyysturvalain mukaisena yrittäjänä. Yrittäjänä toimiminen tarkoittaa sitä, että yrittäjä työllistyy yrityksessään siten, että hänen YEL- tai MYEL-vuosityötulonsa tai TyEL-vakuutuksen alainen palkkansa on vähintään laissa säädetyn alarajan suuruinen.

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on:

 • ollut vähintään 15 kuukautta Yrittäjäkassan jäsen ja
 • hän on toiminut saman ajan yrittäjänä siten, että hänen eläkevakuutustulonsa on ollut vähintään laissa säädetyn alarajan suuruinen. Alaraja on
  • 14 088€ vuodessa v. 2023
  • 13 573 € vuodessa v. 2022
  • 13 247 € vuodessa v. 2021
  • 13 076 € vuodessa v. 2020
  • 12 816 € vuodessa v. 2019
  • 12 576 € vuodessa v. 2018
  • 12 564 € vuodessa v. 2017
  • 12 420 € vuodessa v. 2016
  • 12 325,55 € vuodessa v. 2015
  • 8 520 € vuodessa v. 2014 ja sitä aiemmin

Työssäoloehtoon lasketaan ensisijaisesti työ- ja elinkeinotoimiston antamaa esteetöntä työvoimapoliittista lausuntoa edeltäneet täydet kalenterikuukaudet. Tarkastelujaksoa ei voida ulottaa kassan jäsenyyden ulkopuolelle. Työssäoloehtoon luetaan kaikki vähintään neljä kuukautta kestäneet yrittäjyysjaksot. Kukin työskentelyjakso voidaan lukea työssäoloehtoon vain kerran.

Työssäoloehdon täyttäviä kalenterikuukausia etsitään edellisten 48 kuukauden ajalta. 48 kuukauden tarkastelujaksoa pidentävät tietyt hyväksyttävät syyt, joita ovat esimerkiksi sairaus, äitiys-/isyys-/vanhempainvapaa, alle 3-vuotiaan lapsen hoito ja päätoimiset opinnot. Lue tarkemmin: Tarkastelujakson pidentäminen.

Voit lukea lisää kohdasta Yrittäjän työssäoloehto.