Hur tjänar man in arbetsvillkoret?

Till och med utgången av år 2014 tjänade du in ditt arbetsvillkor för samtliga medlemsskapsmånader förutsatt att årsarbetsinkomsten i din pensionsförsäkring och din i kassan valda försäkringsnivå var minst 8 520 € och du var verksam som företagare. Från och med början av 2015 har miniminivån höjts och man har fortsatt tjäna in sitt arbetsvillkor förutsatt att försäkringsnivån och pensionsförsäkringens arbetsinkomst har varit minst (2015:12 326 €, 2016:12 420,2017: 12 564, 2018: 12 576, 2019: 12 816 €/år . År 2020 tjänar man in sitt arbetsvillkor när kassans försäkringsnivå och pensionsförsäkringens årsarbetsinkomst är minst 13 076 €/år.

Samtliga fulla kalendermånader före av arbets- och näringsbyrån utfärdat arbetskraftspolitiskt utlåtande utan hinder räknas med i arbetsvillkoret. Kalendermånaderna som uppfyller arbetsvillkoret ska finnas inom de senaste 48 månaderna. Granskningsperioden på 48 månader kan förlängas pga. vissa godkännbara orsaker, t.ex. sjukdom, moderskaps-/faderskaps-/föräldraledighet, vård av barn under tre år och studier på heltid.