Vad betyder efterskydd? Vem har rätt till efterskyddsdagpenning?

Du har rätt till löntagares efterskydd om du innan du blev medlem i Företagarkassan (eller inledde din företagsverksamhet) har tjänat in löntagares arbetsvillkor och du har varit medlem i en kassa utan avbrott. Ytterligare krävs att du inte har tjänat in företagares arbetsvillkor och att du har inlett din företagsverksamhet för högst 18 månader sedan.

Du har rätt till företagares efterskyddsdagpenning om du innan du blev löntagare hade tjänat in företagares arbetsvillkor, du har varit medlem i en kassa utan avbrott, arbetsvillkoret som krävs har uppfyllts för granskningsperiodens del och du inte har tjänat in löntagares arbetsvillkor. Endast medlemmar i löntagarkassor kan tjäna in löntagares arbetsvillkor.

Din rätt till efterskydd gäller oberoende om du är medlem i en löntagarkassa eller en företagarkassa. Men för att kunna fortsätta tjäna in arbetsvillkoret måste du vara medlem i rätt kassa (som löntagare i en löntagarkassa, som företagare i en företagarkassa).