Vad betyder efterskydd? Vem har rätt till efterskyddsdagpenning?

Du har rätt till löntagares efterskydd om du innan du blev medlem i företagarkassan (eller inledde din företagsverksamhet) har tjänat in löntagares arbetsvillkor och du har varit medlem i en kassa utan avbrott. Ytterligare krävs att du inte har tjänat in företagares arbetsvillkor och att du har inlett din företagsverksamhet för högst 18 månader sedan. Du har rätt till företagares efterskyddsdagpenning om du innan du blev löntagare hade tjänat in företagares arbetsvillkor, du har varit medlem i en kassa utan avbrott, arbetsvillkoret som krävs har uppfyllts för granskningsperiodens del och du inte har tjänat in löntagares arbetsvillkor. Endast medlemmar i löntagarkassor kan tjäna in löntagares arbetsvillkor. Din rätt till efterskydd gäller oberoende om du är medlem i en löntagarkassa eller en företagarkassa. Men för att kunna fortsätta tjäna in arbetsvillkoret måste du vara medlem i rätt kassa (som löntagare i en löntagarkassa, som företagare i en företagarkassa).

Jag är löneanställd och medlem i Företagarkassan. Tjänar jag in mitt arbetsvillkor?

Som medlem i Företagarkassan kan man inte tjäna in löntagares arbetsvillkor. Du ska byta till en löntagarkassa genast när din anställning börjar. Kontaktuppgifter till löntagarkassor finns på Arbetslöshetskassornas Samorganisations (TYJ) webbsidor.

När tjänar man inte in arbetsvillkoret?

Samtliga 15 månader som krävs för arbetsvillkoret ska finnas inom tidsperioden du har varit medlem i kassan. Du tjänar inte in arbetsvillkoret under månader då årsarbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring eller försäkringsnivån du har angett till kassan är under 13 247 € (nivån 2021). Har du ingen ikraftvarande pensionsförsäkring eller är din årsarbetsinkomst under 13 247 € (2021 nivå) kan du ansöka om sänkt medlemsavgift. [länk till sänkt medlemsavgift] Godkännbara orsaker, t.ex. sjukdom, moderskaps-/faderskaps-/föräldraledighet, vård av barn under 3 år och studier på heltid förlänger arbetsvillkorets 48 månaders granskningsperiod. Arbetsvillkor intjänas emellertid inte under tidsperioder som förlänger granskningsperioden över sju år. Idkar du företagsverksamhet t.ex. medan du är moderskaps- eller föräldraledig och har ikraftvarande pensionsförsäkring kan du tjäna in ditt arbetsvillkor. Du kan arbeta bara på söndagar.

Hur tjänar man in arbetsvillkoret?

Till och med utgången av år 2014 tjänade du in ditt arbetsvillkor för samtliga medlemsskapsmånader förutsatt att årsarbetsinkomsten i din pensionsförsäkring och din i kassan valda försäkringsnivå var minst 8 520 € och du var verksam som företagare. Från och med början av 2015 har miniminivån höjts och man har fortsatt tjäna in sitt arbetsvillkor förutsatt att försäkringsnivån och pensionsförsäkringens arbetsinkomst har varit minst (2015:12 326 €, 2016:12 420,2017: 12 564, 2018: 12 576, 2019: 12 816 €/år . År 2020 tjänar man in sitt arbetsvillkor när kassans försäkringsnivå och pensionsförsäkringens årsarbetsinkomst är minst 13 076 €/år. Samtliga fulla kalendermånader före av arbets- och näringsbyrån utfärdat arbetskraftspolitiskt utlåtande utan hinder räknas med i arbetsvillkoret. Kalendermånaderna som uppfyller arbetsvillkoret ska finnas inom de senaste 48 månaderna. Granskningsperioden på 48 månader kan förlängas pga. vissa godkännbara orsaker, t.ex. sjukdom, moderskaps-/faderskaps-/föräldraledighet, vård av barn under tre år och studier på heltid.