Jag är löneanställd och medlem i Företagarkassan. Tjänar jag in mitt arbetsvillkor?

Som medlem i Företagarkassan kan man inte tjäna in löntagares arbetsvillkor. Du ska byta till en löntagarkassa genast när din anställning börjar. Kontaktuppgifter till löntagarkassor finns på Arbetslöshetskassornas Samorganisations (TYJ) webbsidor.