När tjänar man inte in arbetsvillkoret?

Samtliga 15 månader som krävs för arbetsvillkoret ska finnas inom tidsperioden du har varit medlem i kassan. Du tjänar inte in arbetsvillkoret under månader då årsarbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring eller försäkringsnivån du har angett till kassan är under 13 247 € (nivån 2021). Har du ingen ikraftvarande pensionsförsäkring eller är din årsarbetsinkomst under 13 247 € (2021 nivå) kan du ansöka om sänkt medlemsavgift. [länk till sänkt medlemsavgift]

Godkännbara orsaker, t.ex. sjukdom, moderskaps-/faderskaps-/föräldraledighet, vård av barn under 3 år och studier på heltid förlänger arbetsvillkorets 48 månaders granskningsperiod. Arbetsvillkor intjänas emellertid inte under tidsperioder som förlänger granskningsperioden över sju år. Idkar du företagsverksamhet t.ex. medan du är moderskaps- eller föräldraledig och har ikraftvarande pensionsförsäkring kan du tjäna in ditt arbetsvillkor. Du kan arbeta bara på söndagar.