Miltä ajoilta ei kerry työssäoloehtoa?

Työssäoloehtoon vaadittavien 15 kuukauden tulee löytyä siltä ajalta kun olet ollut kassan jäsen. Työssäoloehto ei kerry niiltä kuukausilta, kun eläkevakuutuksesi vuosityötulo tai kassaan ilmoittamasi vakuutustaso on alle 14 088 € (vuoden 2023 tasossa). Mikäli eläkevakuutuksesi ei ole voimassa tai vuosityötulo on alle vähimmäisrajan, voit hakea huojennettua jäsenmaksua.

Työssäoloehdon 48 kuukauden tarkastelujaksoa pidentävät hyväksyttävät syyt kuten sairaus, äitiys-/isyys-/vanhempainvapaa, alle 3-vuotiaan lapsen hoito ja päätoimiset opinnot. Näiltä tarkastelujaksoa enintään seitsemällä vuodella pidentäviltä ajanjaksoilta ei kuitenkaan lähtökohtaisesti kerry työssäoloehtoa. Jos kuitenkin harjoitat yritystoimintaa ja eläkevakuutuksesi on voimassa esimerkiksi äitiys- tai vanhempainvapaalla tai päätoimisen opiskelun ohella, voit kerryttää työssäoloehtoa.

Voit lukea lisää kohdasta Yrittäjän työssäoloehto.