Miltä ajoilta ei kerry työssäoloehtoa?

Työssäoloehtoon vaadittavien 15 kuukauden tulee löytyä siltä ajalta kun olet ollut kassan jäsen. Työssäoloehto ei kerry niiltä kuukausilta, kun eläkevakuutuksesi vuosityötulo tai kassaan ilmoittamasi vakuutustaso on alle 13 247 € (vuoden 2021 tasossa). Mikäli eläkevakuutuksesi ei ole voimassa tai vuosityötulo on alle vähimmäisrajan, voit hakea huojennettua jäsenmaksua.

Työssäoloehdon 48 kuukauden tarkastelujaksoa pidentävät hyväksyttävät syyt kuten sairaus, äitiys-/isyys-/vanhempainvapaa, alle 3-vuotiaan lapsen hoito ja päätoimiset opinnot. Näiltä tarkastelujaksoa enintään seitsemällä vuodella pidentäviltä ajanjaksoilta ei kuitenkaan kerry työssäoloehtoa. Jos kuitenkin harjoitat yritystoimintaa ja eläkevakuutuksesi on voimassa esimerkiksi äitiys- tai vanhempainvapaalla, voit kerryttää työssäoloehtoa. Työskenteleminen on mahdollista vain sunnuntaisin.

Voit lukea lisää kohdasta Yrittäjän työssäoloehto.