Milloin yrittäjä on työtön?

Lue ohjeet eri tilanteisiin kohdasta Milloin yrittäjä, yrittäjän perheenjäsen ja osaomistaja on työtön?

Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) tutkii etuuden maksamisen työvoimapoliittiset edellytykset, ts. myös sen milloin yrittäjä voidaan katsoa työttömäksi:

Ellei muuhun arvioon ole aihetta, yritystoiminta katsotaan lopetetuksi, kun

 • yritys on asetettu konkurssiin;
 • osakeyhtiö tai osuuskunta on asetettu selvitystilaan;
 • yhtiön purkamisesta on tehty kaikkien yhtiömiesten kesken sopimus (muu kuin osakeyhtiö); tai
 • tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on lopetettu ja henkilö on:
  1. luopunut YEL-/MYEL-vakuutuksesta
  2. jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi ennakkoperintärekisteristä
  3. jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi työnantajarekisteristä
  4. jättänyt Verohallinnolle joko ilmoituksen yrityksen poistamisesta arvonlisäverovelvollisten (alv) rekisteristä tai yritystoiminnan keskeytymisestä

Yritystoiminnan keskeyttäminen ei ole mahdollista ja TE-toimisto ei pääsääntöisesti tee päätöstä yritystoiminnan kausiluonteisuudesta muilla kuin tiukasti säätilaan liittyvillä aloilla.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan yritystoiminta katsotaan lopetetuksi 1.1.2016 alkaen myös, kun:

1) tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on työnhakijan luotettavana pidettävän ilmoituksen mukaan päättynyt tai muuten on ilmeistä, ettei toimintaa enää jatketa; ja

2) henkilö on luopunut mahdollisesta yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesta eläkevakuutuksesta.

Jos haluat lisätietoa asiasta, TE-palveluiden valtakunnallinen työttömyysturvaneuvonta palvelee numerossa 0295 020 701. Lisätietoa TE-palveluista on saatavilla verkkosivuilta www.tyomarkkinatori.fi.