När betraktas man som företagare vara arbetslös?

Arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) kontrollerar att de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för betalning av förmån har uppfyllts, dvs. även om och när man som företagare kan betraktas vara arbetslös:

Föreligger inte skäl till avvikande uppskattning betraktas företagsverksamheten ha lagts ned när

 • företaget har försatts i konkurs;
 • aktiebolaget eller andelslaget har försatts i likvidation;
 • bolagsmännen emellan har avtalats on upplösning av bolaget (gäller andra bolagsformer än aktiebolag); eller
 • företagets produktionsmässiga och ekonomiska verksamhet har avslutats och personen i fråga har:
  1. sagt upp sin FöPL-/LFöPL-försäkring
  2. lämnat in anmälan till Skatteförvaltningen om strykning av företaget i förskottsuppbördsregistret
  3. lämnat in anmälan till Skatteförvaltningen om strykning av företaget i arbetsgivarregistret
  4. lämnat in anmälan till Skatteförvaltningen om strykning av företaget i momsregistret eller meddelat att företagsverksamheten har avbrutits

Företagsverksamhet kan inte avbrytas och TE-byrån gör i regel beslut om säsongbunden företagsverksamhet uteslutande när det är fråga om ytterst väderpåverkade branscher.

Privata näringsidkares företagsverksamhet betraktas från och med 1.1.2016 också ha lagts ned ifall:

1) den produktionsmässiga och ekonomiska verksamheten i enlighet med arbetssökandes som tillförlitligt betraktade meddelande har avslutats, eller det i övrigt är uppenbart att verksamheten inte längre fortsätter; och

2) personen i fråga har sagt upp sin eventuella pensionsförsäkring i enlighet med lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare.

Du kan ringa Jobblinjens rådgivning i frågor som berör utkomstskydd för arbetslösa på numret 0295 020 701 för att få närmare uppgifter om arbetskraftspolitiska förutsättningar. Arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) är alltså parten som undersöker ifall de arbetskraftpolitiska förutsättningarna för betalning av förmåner uppfylls, dvs. avgör också när man som företagare kan betraktas var arbetslös.