Vem tolkas vara med löntagare jämställd företagare? Måste man lägga ned sin företagsverksamhet för att få dagpenning?

Arbets- och näringsbyrån kan betrakta dig som med löntagare jämställd företagare ifall du arbetar för fåtaliga uppdragsgivare. Då kan kassan betala arbetslöshetsdagpenning även om du inte skulle lägga ned din företagsverksamhet. Eventuella inkomster från företagsverksamheten jämkas med arbetslöshetsdagpenningen.

För närmare uppgifter om begreppet med löntagare jämställd företagare kan du ringa Jobblinjens rådgivning i frågor som berör utkomstskydd för arbetslösa på numret 0295 020 701.