Kan jag få dagpenning medan jag studerar?

Studiestödet är den huvudsakliga förmånen som betalas när man studerar. Får du vuxenutbildningsstöd kan du inte få arbetslöshetsdagpenning. Ifall TE-byrån anser att studierna främjar sysselsättningen för din del och du uppfyller kraven för inkomstdagpenning kan kassan betala dagpenning utgående från TE-byråns beslut.