Kan jag bli arbetslös fastän min maka/make fortsätter med företagsverksamheten där jag har varit sysselsatt?

Fortsätter din maka/make företagsverksamheten där du har varit sysselsatt är det möjligt att TE-byrån anser att också du fortfarande är sysselsatt i företaget. Du kan ringa Jobblinjens rådgivning i frågor som berör utkomstskydd för arbetslösa på numret 0295 020 701 för närmare upplysningar om arbetskraftspolitiska förutsättningar. I vissa fall kan makas/makes sysselsättning upphöra, t.ex. om en viss produktionsinriktning har avslutas eller arbetet har utkontrakterats. Kassan fattar inte beslut angående arbetskraftspolitiska förutsättningar.

TE-byrån kan betrakta dig som arbetslös minst i följande fall:

  • Du har permitterats på heltid och företaget har samtidigt under årets gång permitterat minst en arbetstagare som inte är familjemedlem
  • Din maka/make lägger också ned sin företagsverksamhet
  • Du kan påvisa att företagsverksamheten för din del är en bisyssla eftersom du samtidigt har varit heltidsanställd i lönearbete och uppfyllt löntagares arbetsvillkor (26 veckor)
  • Ditt arbete i företaget slutar t.ex. på grund av nedläggning av en viss produktionsinriktning.