När kan företagares familjemedlemmar permitteras?

Som företagare kan man inte permittera sig själv på grund av brist på arbete, men familjemedlemmar kan permitteras. Företagares familjemedlemmar kan emellertid permitteras bara om permitteringen avser heltid och företaget samtidigt under granskningsperiodens gång har permitterat eller på produktionsmässiga eller ekonomiska grunder sagt upp minst en arbetstagare som inte är företagarens familjemedlem.

Permittering på heltid innebär att permitteringen gäller minst en hel kalendervecka (måndag till söndag). Med avseende på permittering av familjemedlemmar krävs dessutom att i frågavarande familjemedlems ägarandel i företaget under de två senaste åren har varit under 15 % och att familjemedlemmen i fråga inte innehar annan motsvarande bestämmanderätt i företaget.

Du kan ringa Jobblinjens rådgivning i frågor som berör utkomstskydd för arbetslösa på numret 0295 020 701 för närmare upplysningar om arbetskraftspolitiska förutsättningar.