Jag blev sjuk medan jag var arbetslös. Vad ska jag göra?

I din dagpenningsansökan ska du meddela att du är sjukledig. Företagarkassan betalar arbetslöshetsdagpenning under sjukdagpenningens självrisktid och beviljar befrielse från medlemsavgift p.g.a. arbetsoförmåga. Nästa gång ska du ansöka om arbetslöshetsdagpenning först när sjukledigheten har slutat.