Sairastuin työttömänä ollessani. Kuinka toimin?

Ilmoita päivärahahakemuksella jääneesi sairauslomalle. Yrittäjäkassa maksaa työttömyyspäivärahan Kelan sairauspäivärahan omavastuuajalta. Hae työttömyyspäivärahaa seuraavan kerran vasta sairausloman loputtua. Lue tarkemmat ohjeet kohdasta Mitä jos sairastun työttömyysaikana?

Jos sairausloma on niin pitkä, että oikeutesi Kelan maksamiin 300 sairauspäivärahapäivään päättyy, sinun on mahdollista saada työttömyyspäivärahaa vaikka et ole lääkärintodistuksen mukaan työkykyinen. Edellytys on, että työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä tai hylätty. Jos olet saanut työttömyyspäivärahaa ennen sairausloman alkua, päivärahan maksamista voidaan jatkaa. Voit lukea lisää päivärahan maksamisesta työkyvyttömyyden ajalta kohdasta Ansiopäiväraha työkyvyttömälle.