Minulle on maksettu 300 päivää sairauspäivärahaa Kelasta ja työkyvyttömyyseläkehakemukseni on vireillä tai hylätty. Kuinka haen työttömyyspäivärahaa?

Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi ja toimita kassaan työttömyyspäivärahahakemus liitteineen. Ilmoita päivärahahakemuksella hakeneesi työkyvyttömyyseläkettä. Tarkemmat ohjeet voit lukea kohdasta Jäitkö työttömäksi.

Koska päivärahan maksaminen perustuu sairausloman jatkumiseen, sinun tulee jatkossa toimittaa kassaan lääkärintodistukset sairausloman jatkumisesta. Voit peittää niistä arkaluonteiset tiedot.

Lue lisää kohdasta Ansiopäiväraha työkyvyttömälle.