Jag har fått sjukförsäkringsdagpenning från FPA 300 dagar och min ansökan om invalidpension har anhängiggjorts eller avböjts. Hur ska jag ansöka om arbetslöshetsdagpenning?

Anmäl dig till TE-byrån som arbetslös arbetssökande och skicka ansökan om arbetslöshetsdagpenning inklusive bilagor till kassan. I din ansökan ska du meddela att du har ansökt om invalidpension.

Eftersom betalning av dagpenning baserar sig på fortsatt sjukledighet ska du i fortsättningen anmäla TE-byrån on sjukledigheten eller skicka läkarintyg om fortsatt sjukledighet till kassan. Du kan täcka över eventuella känsliga uppgifter.