När tolkas företagares familjemedlemmar vara företagare med avseende på arbetslöshetsskydd?

Företagares ArPL-försäkrade familjemedlemmar betraktas också som företagare ifall de

  • arbetar i ledande ställning i ett företag där de själva äger minst 15 % eller familjen (eller de tillsammans med familjen) äger minst 30 %.
  • arbetar (utan ledande ställning) i ett företag där de själva, familjen (eller de själva tillsammans med familjen) äger minst 50 %.