Hur periodiseras försäljningsvinsten? Vad ska man beakta?

Så kallad försäljningsvinst som blir kvar när företagets har sålts kan flytta ut betalningen av dagpenning med högst två år, ifall försäljningsvinsten överskrider 20 000 €. Därefter betalar kassan förmån för fulla dagar (300, 400 eller 500) om förutsättningarna fortfarande uppfylls.  Egendom som har tagits i eget bruk tolkas som försäljningsvinst.

Du ska beakta att du under tiden för försäljningsvinstens periodisering inte kan vara frånvarande från arbetsmarknaden över 6 månader utan giltig orsak. Du ska vara närvarande på arbetsmarknaden (t.ex. som arbetssökande i TE-byrån) eller frånvarande från arbetsmarknaden pga. giltig orsak (du får t.ex. sjukdagpenning från FPA).