Jag har inte tjänat in företagares 15 månaders arbetsvillkor. Var ska jag ansöka om dagpenning?

Är du medlem i en kassa ska du ansöka om arbetslöshetsdagpenning från kassan. Har företagares arbetsvillkor inte intjänats undersöker kassan din eventuella rätt till efterskyddsdagpenning utgående från dina tidigare löneinkomster. Beviljar kassan inte dagpenning kan du ansöka om dagpenning från FPA.