Onko minulla oikeus päivärahaan? Mikä on päivärahani määrä?

Kassa ei voi antaa ennakkopäätöksiä päivärahaoikeudesta vaan asia tutkitaan vasta hakemuksen saavuttua kassaan.

Yrittäjän ansiopäivärahaan on oikeus työttömyyskassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna vähintään 15 edellistä kuukautta ja vakuutettuna ollessaan on täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon.

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun henkilö työttömyyttä edeltäneiden 48 kuukauden aikana on työskennellyt yhteensä 15 kuukautta yrittäjänä siten, että yritystoiminta on ollut laajuudeltaan olennaista. Toisin sanoen YEL-, MYEL- tai TyEL-vakuutetun henkilön työtulo on tullut olla vähintään 14 803 € vuonna 2024.

Vastaavat lukemat ovat aikaisempina vuosina olleet:

  • 14 088 €/ 2023
  • 13 573 €/ 2022
  • 13 247 € / 2021
  • 13 076 € /2020
  • 12 816 € / 2019
  • 12 576 € / 2018
  • 12 564 € / 2017
  • 12 420 € / 2016

Tietyt hyväksyttävät syyt, kuten sairaus, äitiys-/isyys-/vanhempainvapaa, alle 3-vuotiaan lapsen hoito ja päätoimiset opinnot, pidentävät työssäoloehdon 48 kuukauden tarkastelujaksoa enintään seitsemällä vuodella. Näiltä tarkastelujaksoa pidentäviltä, hyväksyttäviltä ajanjaksoilta lähtökohtaisesti kerry työssäoloehtoa. Tarkastelujaksoa ei voida ulottaa kassan jäsenyyden ulkopuolelle.

Jos olet maksanut kaikki jäsenmaksut, päivärahaoikeuden syntymiseksi sinun tulee olla myös maksanut YEL-vakuutusta vähintään samasta vuosityötulosta kuin kassaan ilmoitettu vakuutustaso. Mikäli olet maksanut YEL-/MYEL-/TyEL-vakuutusta samasta ansiosta kuin kassan jäsenmaksua, voit arvioida edellytysten täyttyessä maksettavan päivärahan määrän päivärahan määrän kassan sivuilta löytyvällä laskurilla. Huomioi, että työssäoloehdon aikana tehty vakuutustason korotus voidaan huomioida vain 20-prosenttisesti. Päivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa.

Mikäli yrittäjän työssäoloehto ei täyty, yritystoiminnan aloittamisesta ei ole kulunut yli 18 kuukautta ja olet siirtynyt Yrittäjäkassan jäseneksi kuukauden sisällä erottuasi palkansaajakassasta, sinulla saattaa olla oikeus palkansaajan jälkisuojapäivärahaan.