Har jag rätt att få dagpenning? Hur stor dagpenning får jag?

Kassan kan inte ge förhandsbeslut angående rätt till dagpenning. Ärendet behandlas först efter det kassan har mottagit ansökan.

Företagarkassamedlemmar som har varit försäkrade minst 15 månader före arbetslöshetens början och som försäkrade har uppfyllt företagares arbetsvillkor har rätt att få företagares dagpenning. Företagares arbetsvillkor uppfylls om man under de senaste 48 månaderna före arbetslösheten har arbetat som företagare sammanlagt 15 månander och företagsverksamheten har under denna tid varit väsentlig till sin omfattning (FöPL-/LFöPL-/ArPL-försäkrades arbetsinkomst minst 12 816 euro per år (2019 12 816 €/år, 2018 12 576 €/år, 2017 €/år: 12 564 €/år ,2016: 12 420 €/år,2015: 12 326 €/år, t.o.m. 2014: 8 520 €/år).

Vissa giltiga orsaker, t.ex. sjukdom, moderskaps-/faderskaps-/föräldraledighet, vård av barn under 3 år och studier på heltid kan förlänga arbetsvillkorets 48 månaders granskningsperiod med högst sju år. Arbetsvillkor intjänas emellertid inte under sådana giltiga tidsperioder som förlänger granskningsperioden. Granskningsperioden kan inte förlängas utöver kassamedlemskapet.

För att du ska få rätt till dagpenning krävs förutom att du har betalat samtliga medlemsavgifter att du också har betalat FöPL-försäkring för minst samma årsarbetsinkomst som du har uppgett till kassan som årsarbetsinkomst. Har du betalat FöPL-/LFöPL-/ArPL-försäkring för samma inkomstsumma som du har betalat medlemsavgift till kassan för kan du använda räknaren som finns på SYT-kassans webbsidor för att uppskatta din dagpennings belopp, förutsatt att förutsättningarna uppfylls för din del. Du ska observera att höjning i försäkringsnivå som har gjorts under gällande arbetsvillkor kan beaktas endast till 20 %. Dagpenning betalas fem dagar per vecka.

Uppfylls företagares arbetsvillkor inte för din del, men du har inlett din företagsverksamhet för mindre än 18 månader sedan och har blivit medlem i SYT-kassan inom en månad sedan du gick ut ur löntagarkassan kan du vara berättigad till löntagares efterskyddsdagpenning.