Yrittäjäkassa perustaa alueverkoston

Kuvassa kassanjohtaja Merja Jokinen

Yrittäjyyttä arvostetaan ja siihen suhtaudutaan entistäkin myönteisemmin tämän päivän Suomessa. Yrittämisen edellytysten tukeminen sekä yrittäjien hyvinvoinnin turvaaminen ovat avainasemassa matkallamme kohti parempaa tulevaisuutta. Tulevaisuuden haasteisiin vastatakseen Yrittäjän Työttömyyskassa perustaa alueverkoston, jonka tavoitteena on parantaa kassan asiakaskokemusta, jäsenhankintaa ja tunnettuutta tuomalla kassaa lähemmäs potentiaalisia ja olemassa olevia jäseniä koko Suomen alueella.

Yrittäjäkassan kassanjohtaja Merja Jokisen mukaan yrittäjät kokevat kassan tällä hetkellä etäiseksi ja kasvottomaksi toimijaksi.

– Viime vuonna tehdyn brändi- ja nimenvaihdosuudistuksen yhteydessä teetetty etnografinen tutkimus osoitti, että Yrittäjäkassalta odotetaan enemmän alueellista läsnäoloa ja näkyvyyttä. Tästä syystä kassan uutena strategisena painopisteenä on alueellisen läsnäolon vahvistaminen. Vastaamme tähän haasteeseen perustamalla alueverkoston, johon etsimme nyt vetäjää julkisella haulla. Samalla haemme myös vahvistusta viestintäämme, kertoo Jokinen.

Jäsenmäärä kasvussa ja tunnettuus parantunut

Vaikkakin Yrittäjäkassan jäsenmäärä on ollut viime vuodet kasvussa, riittää kassalla työnsarkaa. Suomessa on noin 270 000 työttömyysturvalain mukaista yrittäjää, joista vain noin 11 prosenttia eli 30 000 kuuluu kassaan. Palkansaajista noin 80 % kuuluu johonkin työttömyyskassaan.

– Kassan tunnettuus on tutkimusten mukaan parantunut merkittävästi. Joulukuussa Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen mukaan 85 % vastaajista tuntee Yrittäjäkassan vähintäänkin nimeltä ja 15 % yrittäjistä ei ollut tietoinen Yrittäjäkassasta aikaisemmin. Vuonna 2019 43 % vastaavaan tutkimukseen vastanneista ei tuntenut kassaa edes nimeltä eli kehitystä on tapahtunut, mainitsee Jokinen.

Korona-aika on saanut yrittäjät miettimään omaa sosiaali- ja työttömyysturvaansa uudesta näkövinkkelistä. Yritystoiminta voi kohdata odottamattomia tilanteita, kuten pandemia on osoittanut. Yritystoiminnan jatkuvuuteen liittyviä riskejä kannattaa miettiä etukäteen eikä vasta kun on liian myöhäistä.

-Riskinhallinta on osa yrittäjän ammattitaitoa. Moni riski ei kuitenkaan ole etukäteen ennakoitavissa. Koronapandemia on valitettava esimerkki siitä, kuinka Suomen ja koko maailman talous voi kääntyä päälaelleen täysin odottamatta. Mahdollinen yrittäjyyden jälkeinen aika ei välttämättä ole ensimmäinen asia, jota yrittäjä miettii, mutta siihenkin kannattaa varautua. Yrittäjäkassaan kuuluminen on suhteellisen edullinen tapa henkilökohtaiseen riskienhallintaan, jos yritystoiminta syystä tai toisesta päättyy. Jäseneksi kannattaa kuitenkin liittyä ajoissa, sillä yrittäjä voi saada päivärahaa vasta oltuaan kassan jäsen vähintään 15 kuukautta, sanoo Jokinen