Yrittäjän työttömyysturvan alaraja nousi vuoden alussa 8520 eurosta 12326 euroon.

Ylen aamu-tv:ssä keskusteltiin maanantaina 2.11.2015 yrittäjyyden sudenkuopista. Yksi esiin tulleista ongelmakohdista oli yrittäjän työttömyysturvan alaraja. Yrittäjä on työttömyysturvanpiirissä (kassan maksama ansiosidonnainen, Kelan maksama peruspäiväraha), jos hänen YEL-työtulonsa on vähintään 12326 € vuodessa. Noin kolmasosa yrittäjistä maksaa kuitenkin YEL-maksua alle tämän eivätkä ole siten oikeutettuja edes peruspäivärahaan, saati sitten ansiosidonnaiseen, mikäli jäävät työttömäksi.
Yrittäjän työttömyysturvan alaraja nousi tämän vuoden alussa 8520 eurosta 12326 euroon. SYT:n jäsenet, joiden YEL-työtulo alittaa nykyisen alarajan voivat hakea kassasta huojennettua jäsenmaksua (5 €/kk). Lisätietoja: https://syt.fi/tietoa-jasenille/huojennettu-jasenmaksu/ Voit muuttaa vakuutustasoasi: https://syt.fi/tietoa-jasenille/tietojen-muutos/
Ensi vuonna yrittäjän työssäoloehtoa kerryttävä alaraja on 12 420 €/v. https://syt.fi/minimityotulo-vuonna-2016-on-12-420-euroa-vuodessa/
Katso Ylen aamu tv:n keskustelu http://areena.yle.fi/1-3125172