Kassasta erottaminen

Työttömyyskassan jäsen voidaan erottaa, jos hän ei noudata kassan sääntöjä. Yleisin erottamisen syy on jäsenmaksujen maksamatta jättäminen. Erotettu jäsen menettää kartuttamansa työssäoloehdon, eikä hän saa takaisin jo maksamiaan jäsenmaksuja. Erottamisesta annetaan jäsenelle aina valituskelpoinen päätös.

Kuukauden sisällä eropäivästä peruttu eroilmoitus voidaan hyväksyä ja jäsenyyttä jatkaa. Yli kuukauden jälkeen eroilmoituksesta ei jäsenyyttä jatketa, vaan halutessaan voi liittyä uudelleen kassan jäseneksi ja hän ei saa laskea hyväkseen aikaisempaa jäsenenä oloaikaansa eikä aikaisemmin suorittamiaan jäsenmaksuja.

Lue tarkemmin