Uteslutning ur kassan

Kassan kan utesluta medlemmar som vägrar att iaktta kassans stadgar. Den vanligaste orsaken till uteslutning är att medlemsavgifterna är obetalda. Medlemmar som har blivit uteslutna ur kassan förlorar sitt intjänade arbetsvillkor och har inte rätt att få tillbaka medlemsavgifter som de har betalat till kassan. Medlemmarna får ett överklagbart beslut om uteslutningen.

Anmälan om utträde som har annullerats inom en månad från och med utträdesdatum kan godkännas och medlemskapet kan fortsätta. Sker annullering över en månad efter utträdesdatum kan medlemskapet inte fortsätta, men man kan välja att bli medlem på nytt. Då tillgodoräknas inte tidigare medlemstid eller medlemsavgifter.

Läs mera i kassans stadgar.