Omavastuuaika

Ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman seitsemän päivän korvauksetonta omavastuuaikaa.

Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3.-31.12.2020.