Självrisktid

Enligt lagändringen betalas den inkomstrelaterade dagpenningen ut från den första arbetslöshetsdagen, utan en självrisktid på fem dagar.

Ändringen gäller personer vars självrisktid börjar 16.3–31.12.2020.

Läs om alla temporära lagändringar på sidan De temporära lagarna om utkomstskyddet.