Yrittäjän ansiosidonnaisen työttömyysturvan alaraja on 13 573 € vuonna 2022

kuvassa punainen raita

YEL-työtulo on yrittäjän eläkkeen ja muun sosiaaliturvan perusta. Vuonna 2022 alin mahdollinen yrittäjän työssäoloehtoa kerryttävä eläkevakuutuksen vuosityötulo on 13 573 euroa, kun vuonna 2021 vähimmäistaso oli 13 247 €/v.

Jos eläkevakuutuksesi (YEL tai MYEL) vuosityötulo oli viime vuonna 13 247 € tai sen alle, työtulosi ei noussut eläkevakuutusyhtiössäsi automaattisesti vuoden 2022 työttömyysturvan vähimmäistasoon 13 573 €/v, vaan jäi indeksikorotuksella alle tuon summan.

Jotta työssäoloehtosi kertyy myös jatkossakin, suosittelemme, että otat yhteyttä eläkevakuutusyhtiöösi työtulon saattamiseksi ajan tasalle ensi vuoden osalta.
Jos et pysty nostamaan eläkevakuutuksesi vuosityötuloa, voit hakea kassasta huojennettua jäsenmaksua.

Yrittäjän työssäoloehto

Yrittäjäkassan jäsenelle kertyy työssäoloehtoa niiltä kuukausilta, kun hän toimii työttömyysturvalain mukaisena yrittäjänä. Yrittäjänä toimiminen tarkoittaa sitä, että yrittäjä työllistyy yrityksessään siten, että hänen YEL- tai MYEL-vuosityötulonsa tai TyEL-vakuutuksen alainen palkkansa on vähintään laissa säädetyn alarajan suuruinen. 

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on:

 • ollut vähintään 15 kuukautta Yrittäjäkassan jäsen ja
 • hän on toiminut saman ajan yrittäjänä siten, että hänen eläkevakuutustulonsa on ollut vähintään laissa säädetyn alarajan suuruinen. Alaraja on
  • 13 573 € vuodessa v. 2022
  • 13 247 € vuodessa v. 2021
  • 13 076 € vuodessa v. 2020
  • 12 816 € vuodessa v. 2019
  • 12 576 € vuodessa v. 2018
  • 12 564 € vuodessa v. 2017
  • 12 420 € vuodessa v. 2016
  • 12 325,55 € vuodessa v. 2015
  • 8 520 € vuodessa v. 2014 ja sitä aiemmin

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on toiminut yrittäjänä 15 kuukautta työttömyyttä välittömästi edeltäneiden neljän vuoden (48 kuukauden) tarkastelujakson aikana ja samanaikaisesti ollut vakuutettuna Yrittäjäkassassa. Tarkastelujaksoa ei voida ulottaa kassan jäsenyyden ulkopuolelle. Työssäoloehtoon luetaan kaikki vähintään neljä kuukautta kestäneet yrittäjyysjaksot. Kukin työskentelyjakso voidaan lukea työssäoloehtoon vain kerran.

Neljän vuoden tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemällä vuodella esimerkiksi sairausajalta tai alle 3-vuotiaan lapsen hoidon ajalta. Lue tarkemmin tarkastelujaksoa pidentävistä ajoista. Tarkastelujaksoa pidentäviltä ajoilta voit hakea huojennettua jäsenmaksua

Eläkevakuutustulolla tarkoitetaan yrittäjän YEL- tai MYEL-vakuutuksen vahvistettua työtuloa sekä osaomistajan tai perheenjäsenyrittäjän TyEL-palkkaa. Tuloon ei lasketa mukaan vapaaehtoisia eläkevakuutuksia.

Eläkevakuutusmaksujen tulee olla maksettu, jotta aika voidaan laskea mukaan yrittäjän työssäoloehtoon. Tämän vuoksi päivärahahakemuksen liitteeksi tulee toimittaa eläkevakuutusyhtiön todistus myös vakuutusmaksujen maksamisesta. Työtuloon ei lasketa mukaan vapaaehtoisia eläkevakuutuksia. Lisätietoja eläkkeistä saat omasta eläkelaitoksestasi, Eläketurvakeskuksesta tai verkosta osoitteesta www.tyoelake.fi.