20 % regeln

Höjer man sin arbetsinkomst över 20 % måste den höjda nivån vara i kraft minst 15 månader för att i helhet påverka dagpenningen.