Ansökningsperiod

Fyll i din första ansökan retroaktivt för minst två veckor. Den fortsatta ansökan ska ifyllas för minst fyra kalenderveckor (mon–sön) eller en månad.