Arbetskraftpolitiskt utlåtande

Kassan kan betala dagpenning endast enligt TE-byråns arbetskraftpolitiska utlåtande.