Arbetsvillkor

Företagares arbetsvillkor blir uppfyllt då han eller hon under de närmast föregående 48 månaderna (granskningsperiod) i minst 15 månader har arbetat som företagare och varit medlem i Företagarkassan. Granskningsperioden kan förlängas som följd av en godtagbar orsak. In i arbetsvillkoret räknas de fulla kalendermånaderna (i minst fyra månader långa perioder), som föregår arbetslösheten (TE-byråns utlåtande). År 2020 uppfylls arbetsvillkoret när kassans försäkringsnivå och pensionsförsäkringens årsinkomst uppgår till den lagstadgade miniminivån 13 076 €.