ArPL-försäkrad företagares familjemedlem/delägare

Är man ArPL-försäkrad delägare i företaget eller företagares familjemedlem betraktas man också som företagare ifall man arbetar i ledande ställning (verkställade direktör, styrelsemedlem) i ett företag där man själv äger minst 15 procent av aktiekapitalet eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 30 procent av aktiekapitalet eller man arbetar utan ledande ställning i ett företag där man själv eller man själv tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst hälften av aktiekapitalet.