Betalningsmeddelande

När du har betalats inkomstdagpenning skickar Företagarkassan betalningsmeddelande till dig. På meddelandet hittar du till exempel beloppet av den betalda förmånen och dagar i 400-dagarsräknaren.