Deltidsarbete

Arbete betraktas som deltidsarbete om arbetstiden är högst 80 % av maximiarbetstiden inom branschen.