e-tjänst

Kassans elektroniska tjänst, där man kan fylla i dagpenningsansökan och skicka meddelanden och bilagor. Man loggar in på e-tjänsten med sin nätbankidentifikation.