FöPL-arbetsinkomst

Företagares sociala trygghet grundar sig på FöPL-arbetsinkomsten. En företagare ska teckna en FöPL-försäkring inom sex månader från företagsverksamhetens början.