Företagsverksamhet som huvudsyssla

Betraktas företagsverksamheten som huvudsyssla har man inte rätt till inkomstdagpenning. TE-byrån besluter om företagsverksamheten betraktas som huvudsyssla.