Företagsverksamhetens början

Företagsverksamheten anses vanligtvis ha påbörjats när företaget inledde den egentliga produktionen eller ekonomiska verksamheten och fördes in i registret över mervärdesskattskyldiga och förskottsuppbördsregistret, eller fördes in i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister. Om man har varit arbetslös och löntagarkassan har betalat dagpenning, anses företagsverksamheten ha påbörjats (borträknat nystartad företagsverksamhet under de första fyra månaderna) efter att dagpenningsrätten har slutat.