Förhöjd förtjänstdel

Om man har avtalats om deltagandet i den sysselsättningsfrämjande tjänsten i sysselsättningsplanen eller en plan som ersätter den, betalas förhöjd förtjänstdel.