Förlängning av granskningsperioden

Granskningsperioden för arbetsvillkoret (48 månader) förlängs med högst sju år om orsaken till frånvaro från arbetsmarknaden är till exempel sjukdom, studier på heltid eller vård av ett under 3-årigt barn. Granskningsperioden kan inte utvidgas att omfatta tidsperioder utanför kassamedlemskap.